Informatie ANBI status.

Gegevens van onze stichting zoals bedoeld is voor ANBI goedkeuring:

Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 41173749

RSIN nummer.: 803491013

 

Algemene contactgegevens:

Postadres; Papenhoeflaan 110, NL-3421XT Oudewater, 0348-562877, email: blijvendehulp(at)hotmail.com

Voorzitter/ 1e secretaris: Dhr. D. Bogema.

Penningmeester: Dhr. W. van Delen.

2e secretaris: Dhr. T. Kamstra.

Bestuurslid: Dhr. J. Deurloo.

 

Het beleid van onze stichting is er opgericht om onze zusterorganisatie Fundatia Transilvana Alpha in Tirgu Mures, Roemenië te helpen met dat wat nodig is op dat moment. Dit kan variëren van het doneren van goederen tot het financieel ondersteunen van de kosten van onderhoud voor het revalidatiecentrum. Dit onderhoud is contractueel vastgelegd bij de aanbesteding van de bouw van het centrum.

 

Het beloningsbeleid: Bestuursleden en vrijwilligers werkzaam binnen of voor de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Eventuele gemaakte kosten kunnen worden vergoed. Dit zijn enkel reis- en verblijfkosten die gemaakt worden alleen als er de noodzaak is om deze kosten te maken. Deze beslissing wordt door het bestuur gemaakt. Voor alle overige kosten of beloningen kan een verklaring van donatie worden gegeven.

 

 

De doelstelling van de stichting is het waar mogelijk ondersteunen, hetzij financieel dan wel materieel van het door de stichting in samenwerking met de zuster stichting in Tirgu Mures opgezette revalidatiecentrum en alle daar mee verbonden of verwante soorten van hulpverlening in de ruimste zin van het woord. 

 

 

Doel is de medemens met een beperking (op welk gebied dan ook) te ondersteunen binnen de mogelijkheden van de organisatie.Jaarverslag van Stichting Blijvende hulp voor Roemenië over 2019

 

We hebben 2019 als een goed jaar kunnen afsluiten, een jaar waarin wederom veel is gedaan.

We hebben door de kleding, schoenen en maaltijden veel armen en behoeftigen kunnen helpen. 

Helaas moeten we constateren dat de armoede in ons werkgebied Tirgu Mures alleen maar groter wordt. De vraag naar gebruikte kleding blijft stijgen helaas. Het uitdeelcentrum binnen in het revalidatiecentrum draait op volle toeren, helaas!

 

De situatie is t.o.v. 2018 alleen maar slechter geworden. In Roemenië loopt ruim 40% van de bevolking het risico van armoede en sociale uitsluiting. 48,5 % van de kinderen leeft in bitter slechte omstandigheden.

Kou, gebrek aan elektriciteit en voeding houdt 1 op de 5 kinderen van huiswerk af. Ze helpen hun ouders in het huishouden voor en na schooltijd.

Gebrek aan materiële zaken en huishoudelijke taken verhindert het schoolgaan en het volgen van een opleiding.

Dit verklaart het percentage van 37% van de mensen ouder dan 15 jaar dat amper kan lezen of schrijven: ze begrijpen niet wat ze lezen of kunnen niet goed schrijven: functioneel analfabetisme.

De helft van de ondervraagde families geeft aan niet te kunnen zorgen voor producten uit elke voedselgroep: granen, vlees, eieren, zuivelproducten, groenten en fruit.

Het kopen van deze producten in winkels is zo goed als onmogelijk, gezien het feit dat velen geen geld hebben voor basisbehoeften, zelfs niet voor de meest elementaire behoeften van hun kinderen.

Dit betekent ook dat deze kinderen verstoken zijn van essentiële vitaminen en mineralen voor hun groei en een harmonieuze ontwikkeling.

Hun toekomst is dus in gevaar en daarmee tegelijkertijd de toekomst van de nieuwe generaties. Zieke volwassenen kunnen geen geboorte geven aan gezonde kinderen en kunnen ze ook niet opvoeden zoals het zou moeten.

Op het moment dat je niet weet wat je de volgende dag op tafel moet zetten, lijken medicijnen en doktersbezoeken veel minder belangrijk.

Geconfronteerd met armoede geeft een kwart van de ondervraagde volwassenen aan dat ze geen medicijnen kopen of een afspraak maken bij een arts.

De algemene beleving is, dat, hoewel gezondheidszorg in theorie gratis is, er kosten aan medische zorg verbonden zijn welke men niet op kan brengen (van kosten van vervoer tot medicijnen).

Als er ernstige financiële zorgen zijn, geven de meeste mensen aan om als eerste af te zien van medicijnen en een bezoek aan een arts.

Roemenië, het op één na hoogste percentage van mensen met een risico op armoede of sociale uitsluiting in de EU

 

In 2018 liep 44,8% van de bevolking van Roemenië gevaar voor armoede of sociale uitsluiting.

In Roemenië heeft een gezin met 2 kinderen 6752 lei per maand nodig om een fatsoenlijk leven te leiden.

Dit betekent 2 salarissen van ongeveer 3350 lei NET.

Maar 46% van de Roemenen ontvangt het minimumloon voor economie, ongeveer 1200 lei / persoon.

 

Maar we hebben ook veel kunnen realiseren in 2018. Dankzij een anonieme sponsor mochten wij een 1 ½ jaar jonge Mercedes Sprinter met een aanhangwagen schenken aan Alpha. De van origine vracht bus is omgebouwd tot een voertuig geschikt voor vracht en 6 personen. Dit d.m.v. een geplaatste dubbele cabine. Met deze bus komt een eind aan een paar jaar onzekerheid of de oude Volkswagen bus het iedere morgen nog wel doet en nog veilig genoeg is om de weg op te gaan. Daarnaast was deze Volkswagen eigenlijk niet geschikt voor het vervoer van personen en goederen. De juiste veilige voorzieningen ontbraken hiervoor in de bus. Met dit veilige nieuwe vervoersmiddel kunnen nu weer zonder problemen personen en kleding vervoert worden tussen ons opslagcentrum in Acatari en Alpha in Targu Mures. Ook kunnen wij zo grotere hoeveelheden kleding veilig en zeker vervoeren naar de ontvangers in de regio.

 

Financiële verantwoording: 

Omdat er al langere tijd behoefte was aan de opvang en verzorging van dak- en thuislozen in de stad, hebben we een sponsor benaderd. Dankzij deze sponsor mochten we een deel van onze ruimtes renoveren en zo inrichten dat deze geschikt gemaakt zijn om te douchen, wassen, mogelijkheid voor haarverzorging en een donatiekledingwinkel.

De genoemde personen mogen zelfstandig komen (velen komen al bij de keuken voor maaltijden) of worden door een vrijwilliger samen met een psycholoog op straat aangesproken en naar het centrum gebracht om zo verzorgd te worden. Natuurlijk mag dan een stevige warme maaltijd niet ontbreken.

De lokale overheid zou de kosten hiervoor voor haar rekening nemen. Echter in de laatste maanden van 2019 moesten wij constateren dat betalingen ernstig achterbleven. Er wordt om deze doelgroep niet in de kou te laten staan en wij een humanitaire doelstelling hebben voorlopig doorgegaan met deze vorm van hulpverlenen. In het eerste kwartaal van 2020 zullen we een beslissing moeten nemen. Eind februari worden de budgetten weer in de gemeenteraad geaccrediteerd.

Aan giften voor onze humanitaire hulpverlening mochten we over 2019 een bedrag ontvangen van € 6.849,50

Daarnaast ontvingen wij voor Enikö € 2.950,75.

Met deze bijdrage konden we haar financieel ondersteunen t.b.v. warme maaltijden, eigen bijdrage (€ 200,--) medicijnen (voorgeschreven door een betrokken huisarts) en extra’s in de vorm van fruit en kleding. We kunnen dit in ieder geval tot juli 2020 blijven doen. Wij willen wel zo spoedig mogelijk op zoek naar nieuwe ondersteuning voor het Enikö.

 

Kantoorkosten waren € 212,53

Reis- en verblijfkosten € 317,00

Het saldo op de rekening is op 31 december 2019 € 4858,58 (31-12-2018 € 4001.69)

 

Staat van baten en lasten Stichting Blijvende hulp voor Roemenië 2019

 

Baten

 

Lasten

 

Giften n.a.v. nieuwsbrief

 €  6.849,50

Bijdrage aanschaf kleding

    5.975,00

Giften t.b.v. Eniko

 €  2.950.75

Kantoorkosten

 €      212,53

Betalingen Enikö

   2.200,00

 

 

Reis- en verblijfskosten

 €      317,00

Bankkosten

 €      167,14

Saldo Baten/Lasten

       856,89

    9800,25

 

   9.800,25

 

 

 

 

 

Toelichting op de staat van Baten en Lasten van St. Blijvende hulp voor Roemenië over 2018.

 

Op de jaarlijkse nieuwsbrief van december 2018 kwam ook een mooi bedrag aan giften binnen.

Een ander groot deel van de ontvangen giften hebben we aan extra zorg voor de kinderen besteed die niet onder de overheidstoekenningen vallen en we konden extra dingen doen voor de allerarmsten van stad. Dit in de vorm van een bijdrage voor extra voeding of kleding/schoeisel.

De kantoorkosten bestaan uit toner voor de printer, computer, briefpapier/enveloppen en postzegels.

De bankkosten vallen iets lager uit. Een groot deel hiervan komt door de transfers die wij aan Enikö doen via Western Union. Enikö heeft geen bankrekening. Vandaar dat geld via WU wordt overgeboekt. Tot op heden betrouwbaar en snel.

Eén van de drie reizen die de voorzitter naar Roemenië heeft gemaakt is betaald uit de stichting. Dit is de post reis- en verblijfkosten.

 

Enikö is een voorbeeld. Er is wekelijks contact met haar, dit komt vanuit haarzelf en maandelijks legt zij financiële verantwoording af. Naar aanleiding van onze oproep in de nieuwsbrief mochten wij giften ontvangen. Wij zullen in april 2020 tijdens ons bezoek aan Roemenië wederom een bezoek aan haar brengen en met haar in overleg treden hoe we verder gaan. Gebleken is dat wij allen het meeste gebaat zijn met het maandelijks overmaken van een bedrag welke voldoende zou moeten zijn om voeding en schoolmaterialen aan te schaffen. Op die manier zijn wij in staat haar (gecontroleerd) gedurende meerdere maanden te ondersteunen. In overleg met een betrokken huisarts is besloten deze via Enikö geld te doen toekomen voor het betalen van de eigen bijdrage voor medicamenten. Er zijn een aantal kinderen die met longontstekingen en zware verkoudheden te maken hebben. De hele groep werd geplaagd door kinkhoest. Gelukkig gaat het met allen nu weer goed. Ze worden regelmatig door genoemde huisarts gezien en schrijft (verstrekt) de benodigde medicatie. Enikö verstrekt in de R maanden extra vitamine C tabletten om de weerstand te verbeteren.

Toekomstplannen:

Gezien de nog steeds aanwezige grote vraag naar gebruikte kleding, willen we ook in 2020 doorgaan met het uitdelen (aanschaffen) van goede kwaliteit gebruikte kleding. Nu wij geen transporten meer doen kunnen we goede gebruikte kleding in Roemenië zelf inzamelen en kopen. Ook kunnen wij nog rekenen op wat kleding via een andere hulporganisatie maar dit is niet voldoende om aan de vraag te kunnen voldoen.

Bij een groothandel in gebruikte kleding kunnen wij kleding kopen. Het voordeel hiervan is dat we aan kunnen geven (dus gerichter) wat we nodig hebben, niet met overschotten zitten en de kosten hiervan op jaarbasis niet hoger zijn dan de transportkosten die we andere jaren kwijt waren.

De kosten voor de aangeschafte kleding liggen ongeveer in het verlengde van de kosten die wij normaal per jaar zouden maken aan transportkosten. Het voordeel is dat er logistiek veel minder manuren nodig zijn zodat deze nu ten goede komen aan andere projecten binnen de organisatie.

Tenslotte.

Er is nog steeds veel nuttig werk te doen. Het loont nog steeds de moeite. We blijven proberen de uitgaven en de inkomsten in balans te houden.

Het werk wordt wel bemoeilijkt doordat de Roemeense overheden met steeds andere regels komen en op deze manier het werken als NGO’s moeilijk maakt. In het bijzonder hebben gehandicapten, ouderen en de allerarmsten hiermee te maken.

We blijven positief, mede ook omdat wij met eigen ogen telkens weer kunnen constateren dat we velen mogen en kunnen helpen.

We willen als Nederlandse stichting proberen om extra financiële steun aan onze Roemeense partner te geven om hen de mogelijkheid te bieden extra ondersteunde zorg te kunnen leveren aan de kinderen met een beperking. Kosten die niet door de ouders/verzorgers en of de overheden vergoed worden maar wel een significante bijdrage leveren aan het welbevinden van de kinderen.

Ons motto proberen we hoog te houden. Wij blijven geven met een mild hart en waar mogelijk met gulle hand.

 Derk Bogema, voorzitter en 1e secretaris

Wulphert van Delen, penningmeester

Tom Kamstra, 2e secretaris en vice-voorzitter

Jan Deurloo, lid  |  
realisatie: oscreative