Wie zijn wij

Wie en wat is Stichting Blijvende hulp voor Roemenië en wat is ons doel?

Al voor december 1989 werden er op kleine schaal hulpgoederen Roemenië binnen gesmokkeld. Vanaf januari 1990 (na de revolutie) kon dit legaal gebeuren. De hulpverlening was toen voornamelijk gericht op arme families. Door de kontakten werd het netwerk van hulpverlenen steeds groter en kwamen we in kontakt met Dr. Alexander Lupsa uit Tirgu Mures. Deze dokter had de wens om een revalidatiecentrum voor gehandicapte kinderen op te starten en daarnaast hulp te verlenen aan hen die dit nodig hadden in Roemenië. In 1992 is in Tirgu Mures toen Stichting Alpha opgericht.
Op deze manier werd de basis gelegd voor hulpverlening in Roemenië door Roemenen. Tevens was dit de legale voor o.a. samenwerking met andere hulporganisaties.
In 1991 is Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië opgericht. Dit was noodzakelijk om een juridische basis te hebben voor het houden van fondswervings campagnes en akties. Na vele gesprekken en bezoeken van ons aan Roemenië en de Roemenen aan Nederland, is er in overleg met de zusterstichting Alpha in Tirgu Mures Roemenie een verbond gesloten tot het doen bouwen en onderhouden van een revalidatiecentrum voor gehandicapte kinderen in Tirgu Mures. De totale bouwkosten waren € 549.395.
-


Ruwweg de helft hiervan heeft Stichting Blijvende hulp voor Roemenië in samenwerking met een aantal andere stichtingen in Nederland bij elkaar gebracht en de andere helft door Alpha zelf. Na 10 jaar zweet en tranen van beide zijden hebben we in 2002 het revalidatiecentrum in gebruik genomen. De officiële opening heeft in september 2003 plaatsgevonden. Op dit moment worden er 36 kinderen in dagbehandeling behandeld. Daarnaast komen nog 60 kinderen per dag voor individuele behandeling in het centrum. Er zijn 45 medewerkers fulltime werkzaam. Dit zijn bewakers, huishoudelijke hulpen, keukenpersoneel als ook psychologen, psychiaters, speltherapeuten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten enz.


Naast deze vaste medewerkers zijn er nog ruim 20 vrijwilligers werkzaam. Deze zijn werkzaam in het centrum (bv. als ondersteuning van de professionals), in de magazijnen voor de verdeling en sortering van de hulpgoederen en bij akties en promotieaktiviteiten. Zie voor details over de aktiviteiten van Alpha; "achtergrondinformatie". Sinds 1998 hebben we de hulpverlening aan particulieren stopgezet om ons volledig te kunnen richten op het revalidatiecentrum. Dit is dan ook ons enige overgebleven projekt welke wij zo lang als dit mogelijk is zullen ondersteunen. Stichting Blijvende hulp voor Roemenië deed dit tot 2005 in samenwerking met de SDOK.
Het zwaartepunt van Stichting Blijvende hulp voor Roemenië ligt op dit moment op het onderhoud van en aan het revalidatiecentrum en het inzamelen van kleding en ziekenhuis benodigdheden.

Voor foto's en meer zie www.facebook/blijvendehulp 


  |  
realisatie: oscreative