Achtergrondinformatie

Als achtergrondinformatie geven we u een opsomming van activiteiten welke door onze zusterorganisatie Fundatia Alpha Transilvana (http://www.alphatransilvana.ro) in de afgelopen jaren zijn gedaan. Wij hopen u hiermee een zo goed mogelijk beeld te schetsen waar wij mee bezig zijn en wat wij zo graag ondersteunen en zien dat dit voortgezet kan worden. Ook in de toekomst.   


Donaties van hulpgoederen en daadwerkelijke hulp;
Dit is de oudste tak van dienstverlening binnen Fundatia Alpha Transilvana en vervult de humanitaire en charitatieve doelstelling van de organisatie op de meest efficiënte manier. Hiermee wordt de kwaliteit van leven verbeterd van hen die sociaal of medisch verstoken blijven van hulp. Door dit programma, welke al meer dan 12 jaar bestaat heeft de Alpha Transilvana organisatie voor meer dan ongeveer 3 miljoen Euro waarde aan goederen gedoneerd. "Children for Children" (Kinderen voor kinderen) is al reeds lang een traditioneel project binnen materiaal donaties welke jaarlijks georganiseerd wordt. Hiermee wordt gefocust op sociaal niet favoriete kinderen. Hierbij worden kinderen betrokken die op normale scholen zitten om als donor op te treden.
"Community Works" (Gemeenschapswerk) In 2000 and 2001 werden schoonmaak en reparatie-werkzaamheden uitgevoerd ten bate van de gemeenschap, samen met de hulp van personen welke ons ondersteunden door middel van donaties. 
"Christmas Greetings Cards" Kerstgroet kaarten. Door Kerstkaarten te maken in samenwerking met de locale Hogeschool voor de Kunsten zijn we in staat om geld in te zamelen.

Betrokkenheid bij activiteiten t.b.v. de samenleving.
Onze organisatie was samen met de stad Tirgu Mures als mede organisator betrokken bij NGO forums. In de periode van 1995 tot 2000 participeerden wij in verschillende publieke campagnes, waren betrokken bij lokale en regionale activiteiten. Een belangrijk doel was onze betrokkenheid in 2003 van het eerste lokale NGO beurs "Samen voor de gemeenschap".

Bouw van het Alpha gebouw en Perseverenta Revalidatiecentrum;
Fondswervingscampagnes werden georganiseerd in 1993, 1997 en 2000 in Nederland. Ook was er een optreden van het Celebrate Gospel Orkest in 2001 samen met een fondswervingsactie in Tirgu Mures. De totale waarde van het Alpha gebouw - als hoofdkwartier van al onze activiteiten - is Euro 549.395.

Programma's t.b.v. verbetering van medische assistentie.
In 1994 zijn we begonnen met een tandarts microproject op de Speciale school nr. 2 ten dienste van de gehandicapte kinderen aldaar. Het programma omvat training, scholing, advisering en het in werking hebben van een tandartsenpraktijk. Tussen 1994 en 1998 was onze organisatie betrokken in het SMURD (trauma en eerste hulpverlening bij ongelukken) met als doel het verbeteren van de eerste hulp afdeling van het Mures hospitaal. Dit werd gedaan door materaal te doneren, personeel te trainen en er zorg voor te dragen dat ten minste een arts een betaalde baan kreeg. In 2000 lanceerde onze organisatie een fondsenwervingprogramma binnen de afdeling neurochirurgie in het Mures ziekenhuis in Tirgu Mures met als doel het verbeteren van de zorg en tevens het informeren d.m.v. folders van de patiënten en hun families. Sinds 2002 is de Alpha organisatie betrokken bij het vinden van sponsors (bedrijfleven) voor ondersteuning van medische hulp. 

1995-1997 "STOP SIDA Project"
Het doel van dit project is kennis verspreiden en de gemeenschap te informeren over HIV/Aids infectie. Dit is een grote stap voorwaarts in het voorkomen van deze ziekten. Workshops zijn georganiseerd, op scholen is voorlichting gegeven, d.m.v. stands en kranten is de gemeenschap ge?nformeerd, zijn er met vrijwilligers anti HIV campagnes gehouden, geparticipeerd in symposia. Dit alles was mogelijk door een Britse organisatie.

Bezoeken van ouderen - Thuiszorg voor oudere personen
Ouderen bezoeken is een speerpunt in de zorg welke wij verlenen. Wij verlenen (veelal met vrijwilligers) thuiszorg. Dit programma omvat twee delen; het sociale en de medische zorg. Sociale zorg wordt geleverd door Alpha en de medische zorg valt onder de verantwoording van de Caritas CIMA organisatie. Het totale programma valt onder de verantwoording van de stad Tirgu Mures op basis van wet 34/1998. door de stad. Door dit besluit kunnen eten en verzorgingsproducten worden verstrekt aan hen die dit behoeven. Sociale dienstverlening bestaat uit; assistentie in de huishouding, dagelijkse verzorging, wandelen in huis of daarbuiten, begeleiding voor medische bezoeken. enz.


Perseverenta; Centrum voor revalidatie voor kinderen met een handicap.
Perseverenta omvat een programma welke we op ons hebben genomen in samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming van de provincie Mures. Dit is ontstaan door een PHARE programma "Kinderen Eerst" in 2002. Sinds 2003 heeft dit goed gestalte gekregen door de medewerking van het Mures Hospitaal. Het centrum voorziet in speciale behandelingen in de dagbehandeling. Er worden 36 kinderen met verschillende handicaps behandelt. De leeftijd van de kinderen ligt tussen 3 en 16 jaar. Wij behandelen nu ongeveer 20% van alle gehandicapte kinderen in de stad Tirgu Mures. Diensten welke wij verlenen zijn: psychopedagogie, spraak therapie, kynetotherapie, psychologische counseling, ergotherapie, kunstzinnige therapie en basis verzorging. Dit alles in groepjes of individueel.

Atrium; Oriëntatie en trainingscentrum voor gehandicapte jongeren. 
Dit programma wordt ondersteund door SOWECO NV. dit is een Sociaal werkvoorzieningschap uit Almelo. Zij bieden training aan 32 jongeren in de leeftijd tussen 16 en 18 jaar welke middelmatig tot gericht gehandicapt zijn. Het Atrium centrum biedt services zoals; het testen en evalueren van het psychologische profiel, professionele training in naaien, schilderen en boetseren, boekbinden en papiervouwen (enveloppen). Dit onder leiding van 3 vrijwilligers. Het leren sociaal bezig te zijn en het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden en eventuele voorbereiding op het werken in het bedrijfsleven.


TIMURAL Ltd.
Deze commerciële tak is ontwikkeld in 2003 door de samenwerking van Alpha en de Stichting Tirgu Mures in Nederland. Dit project voorziet in arbeidsplaatsen voor de gehandicapte jonge mensen zodat zij uitgezonden kunnen worden in het bedrijfleven of voor de organisatie zelf werkzaam kunnen zijn.

Impuls; Centrum voor Preventie en vroege ontdekking van handicaps.
Dit project is opgestart in samenwerking met het EU financieringsprogramma PHARE. Het doel is de kwaliteit van leven voor kinderen van 0 tot 3 jaar te verbeteren. Daarnaast wil men door middel van voorlichting en begeleiding reeds voor en tijdens de zwangerschap de eventuele handicaps begeleiden en voorkomen.


Alpha Kenniscentrum voor NGO's.
Opgericht in december 2003 met steun van de EU met als doel het verlenen van assistentie aan andere organisaties en hun rol in de samenleving aanvaardbaarder te maken. Alpha doet dit door het geven van trainingen, adviezen alsook technische hulp en service.

 

  |  
realisatie: oscreative