Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië

Hoe het begon

De basis van Stichting Blijvende hulp voor Roemenië ligt bij mevrouw Geertje van der Heide uit Schoonhoven. Zij was al ruim voor de val van Ceaușescu in december 1989 in Roemenië en ervoer aan den lijve wat onderdrukking, armoede, corruptie en communistisch bewind met mensen deed. Zij was in Roemenië (met georganiseerde reizen) om medische redenen maar raakte al gauw in gesprek met haar behande-laars en hun vrienden. 

Meer

Nieuws: Ambulance afgeleverd en actief! 

Ondanks COVID-19 hebben wij het voor elkaar gekregen om een ambulance vanuit Nederland in recordtijd in Roemenië geregistreerd en volledig inzetbaar te krijgen. 

Dankzij Mobility4all en Stichting Wensambulance Oost-Nederland waren wij in de gelegenheid om een ambulance aan te schaffen. Sponsoren hebben ervoor gezorgd dat ook het financiële gedeelte gedekt werd.

Meer

Het revalidatiecentrum Perseverența

Wat ging hieraan vooraf? Onder andere door haar activiteiten in de stad Sovata kwam zij al gauw in contact met Dr. Alexandru Lupșa. Na vele gesprekken en bezoeken van ons aan Roemenië en Roemenen aan Nederland, is er in overleg met de zusterstichting Fundația Transilvană Alpha in Târgu Mureș, Roemenië, een (notarieel) verbond gesloten tot het doen bouwen en onderhouden van een revalidatie-centrum voor gehandicapte kinderen in Târgu Mureș. 

Meer

Film: Revalidatiecentrum Perseverența in beeld

Uitgelicht: Enikő en de kinderen van Fületelke

Een aantal jaren geleden (2017) hebben we (Derk en Tom) tijdens een bezoek aan Roemenië Enikő ontmoet. Enikő was al bekend bij de medewerkers van Alpha.

Ze is rond de 50 jaar en is weduwe. Haar man overleed toen hun twee dochters nog erg jong waren. 

Ze was onderwijzeres en leeft al enige jaren van een uitkering, omdat ze wegens haar gezondheid afgekeurd is en daarnaast heeft ze een klein nabestaandenpensioen van haar man.

Ze heeft het naar haar mening toch nog erg goed en wil daarom iets terug doen voor de armste medemensen. Ze hoorde van een groep zigeuners die met hun gezinnen in Fületelke, een naburig dorp, wonen. Hun kleine uitkering wordt voornamelijk besteed aan drank en sigaretten. De kinderen krijgen wel wat onderwijs, maar weinig te eten. Dus zonder ontbijt naar school en ’s avonds wat brood of wat pap.

Zie ook Project Enikő ...Actueel project: Feed the Need

Door COVID-19 raken nog meer personen/ gezinnen in de problemen. Sommigen heb-ben zelfs geen geld meer om eten te kopen. Nadat COVID-19 in maart ook in Roemenië alles platlegde, mochten er ook in ons cen-trum geen activiteiten meer plaatsvinden. Vanuit Stichting Asociația Divers (gelijke kansen voor iedereen in Târgu Mureș) kwam bij ons het verzoek of wij mee konden en wilden denken over een project ‘Feed the Need’. 

Meer ...De doelstelling van de stichting is het waar mogelijk onder-steunen, hetzij financieel dan wel materieel van het door de stichting in samenwerking met de zusterstichting in Târgu Mureș opgezette revalidatiecentrum en alle daar mee ver-bonden of verwante soorten van hulpverlening in de ruimste zin van het woord. Doel is de medemens met een beperking (op welk gebied dan ook) te ondersteunen binnen de mogelijkheden van de organisatie.

Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië

Papenhoeflaan 110 

3421 XT Oudewater

T | 0348-562877

E | blijvendehulp[at]hotmail.com


KvK nummer: 41173749

RSIN nummer: 803491013

Ondersteuning

U kunt het project ondersteunen 

met een donatie:

IBAN: NL71 INGB 0000 0016 52

t.n.v. St. Blijvende hulp/Aktie Perseverenta


Meer informatie:

Zie: Sponsors en Donaties