Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië

Vervolgprojecten

Aanschaf rolstoelbus 

Vanwege de slechte staat, incorrecte inrichting van de oude bus is er een campagne opgezet om een andere, correct ingerichte rolstoelbus aan te schaffen en deze aan Alpha te doneren. Deze rolstoelbus is in Nederland aangepast en voldoet daarmee aan de laatste eisen. Het heeft een rolstoellift, extra verwarming en airconditioning systemen en kan 6 rolstoelen en twee begeleiders meenemen. De bus wordt dagelijks ingezet om cliënten van huis naar het centrum te brengen en andersom.Aanpassing kantine en realiseren bakkerij 

Door de vragen van een aantal scholen of het mogelijk is kleine lunches te leveren is er besloten om een patisserie op te zetten. Naast luxe en gewone kleine broodjes wordt hier gebak gemaakt. Om dit te realiseren moest een kantoor verdwijnen en de kantine groter ge-maakt worden. Met medewerking van een Nederlandse grootkeuken leverancier (gebruikte materialen) en de inzet van Urker Jan Gerssen is er een prachtig werkende patisserie (Brutãria Jan Gerssen) gekomen. In 2019 is een oude oven vervangen voor een nieuw model. Dagelijks zijn 3 medewerksters bezig om voor lekkernijen te zorgen.
Verplaatsing snoezelruimte 

In 2003 is de snoezelruimte aangelegd. Een Nederlands bedrijf (Barry Emons) heeft dit uitgevoerd. Een mooie ruimte waar veelvuldig gebruik van gemaakt wordt. In 2018 was het nodig om een renovatie door te voeren. Verschillende onderdelen waren door het intensieve gebruik zo achteruitgegaan dat ze niet meer goed functioneerden. Steeds groter is de vraag naar een plaats waar kinderen zich in alle rust (onder begeleiding) terug kunnen trekken en ontspannen.

Omdat de ruimte in meerdere rustplekken is uitgevoerd kunnen er op verschillende locaties therapie gegeven worden. Er wordt niet ge-sproken of slechts gefluisterd. Door de toenemende vraag hebben we gekeken of we de bestaande ruimte intern konden “ruilen” met een andere therapieruimte. 

Gelukkig zitten er vele ruimtes in het gebouw en is dit 2020 uitgevoerd.

Waren snoezelruimte en tastkamer nog van elkaar gescheiden, deze kunnen samengebracht worden waardoor de gehele ruimte voor de medewerkers overzichtelijker en voor de cliënten multifunctioneler geworden. Ook zijn er zo meer therapieplaatsen gerealiseerd.

Traplift voor rolstoelen 

Door de toegenomen aantal cliënten (ook met rollend vervoer) en om het personeel te ontlasten is er besloten op één van de twee toe-gangstrappen een rolstoelplateaulift te installeren. Dit Duitse product is door een Roemeens bedrijf geïnstalleerd. Zij zijn ook verantwoorde-lijk voor het onderhoud.

Sociaal centrum  

Net als in Nederland zijn er in Roemenië mensen die dak- of thuisloos zijn. Zetten zich in Nederland nog organisaties of gemeenten in om opvang of ondersteuning te bieden, in Roemenië mag je blij zijn dat je niet opgepakt wordt. Zeker in Târgu Mureș was er geen beleid binnen de gemeente om ook maar iets voor deze doelgroep te doen. Samen met St. Coming Home (geleid door een Nederlands echtpaar en met ervaring in de opvang van deze doelgroep) is het idee gekomen om in ons centrum een ruimte vrij te maken en voorzieningen te treffen waar men terecht zou kunnen voor een douche, schone kleren, eventueel andere kleren, warme maaltijd en de mogelijkheid voor haarverzor-ging. St. Coming Home kan deze voorzieningen niet bieden. De bestaande kledingwinkel is vergroot en heeft geen commercieel doel meer maar is nu kleding donatiewinkel geworden. Een instructieruimte en een sorteerruimte zijn gewijzigd in toilet en doucheruimtes met omkleedmogelijkheden en een kappersplek. In 2019 heeft deze ingrijpende verbouwing plaatsgevonden. Mogelijk gemaakt door AFAS Foundation.

Nieuwe transportbus met aanhangwagen  

De oude bus (bouwjaar 2000) vertoonde dermate veel technische gebreken dat het niet verantwoord meer was om hier personen en goederen mee te vervoeren. In 2019 hebben we een 1 jaar jonge Mercedes met weinig kilometers. Deze bus was uitgerust als transport-bus met 3 zitplaatsen. Om het geschikt te maken voor het gebruik bij Alpha moest er een dubbele cabine in geplaatst worden. Deze voor-ziening is in Nederland geplaatst en tezamen met een aanhangwagen aan Alpha gedoneerd.

Deze combinatie wordt ingezet om medewerkers en goederen (kleding) te vervoeren van ons depot bij Timural in Acatari en het revalidatie-centrum in Targu Mures. In het depot wordt dagelijks door een team de gedoneerde kleding uitgezocht en gesorteerd. Hierna gaat wordt de kleding verdeeld over de weggeefkleding winkel (onderdeel van het sociale centrum) en een winkel in de stad. Hier wordt de kleding verkocht. De opbrengst is bestemd voor de onkosten en humanitaire ondersteuning.

Feed the Need  

Door COVID-19 raken nog meer personen/gezinnen in de problemen. Sommigen hebben zelfs geen geld meer om eten te kopen. Nadat COVID-19 in maart ook in Roemenië alles platlegde, mochten er ook in ons centrum geen activiteiten meer plaatsvinden. Vanuit Stichting Asociația Divers (gelijke kansen voor iedereen in Târgu Mureș) kwam bij ons het verzoek of wij mee konden en wilden denken over een project ‘Feed the Need’. 

Daar ook het keukenpersoneel zonder werk zat, hebben zij zich samen met de logistieke afdeling als vrijwilligers gemeld om samen met andere NGO’s, onder leiding van Asociația Divers maaltijden te be-reiden en te distribueren voor de inwoners van de stad die het meest te lijden hebben onder de lockdown. Dagelijks zet het team zich in met gebruikmaking van onze faciliteiten als keuken en vervoersmiddelen om warme maaltijden te bereiden en uit te delen. Een deel van de kosten voor deze maaltijden wordt gesponsord, het ontbrekende vullen wij sinds maart aan.

Muziekgroep Happy Feet

Als blijkt dat een aantal cliënten muzikale kwaliteiten hebben wordt een muziekgroep opgericht. De groep krijgt de naam Happy Feet, mede gebaseerd op de beweeglijkheid van een aantal leden. De groep bestaat uit 5 cliënten en twee muzikale begeleiders. Één met keyboard en één achter het mengpaneel. Ze treden met grote regelmaat op. De optredens zijn voornamelijk tijdens activiteiten ter promotie van Alpha maar ook in gelegenheden om te laten zien en horen dat (en dat weegt in Roemenië nog zwaarder dan in Nederland) dat mensen met een beperking wel degelijk nog kwaliteiten hebben. Op de foto, de derde van links, Laura, is inmiddels toegetreden tot de organisatie United by Music Romania, een wereldwijde omvattende organisatie die tot doel heeft personen met een beperking muziek te laten maken. Laura is tevens werkzaam in de Alpha keuken en een volwaardig lid van het keukenteam.

Project geslaagd: Ambulance afgeleverd en actief!

Ondanks COVID-19 hebben wij het voor elkaar gekregen om een ambulance vanuit Nederland in recordtijd in Roemenië geregistreerd en volledig inzetbaar te krijgen.

Dankzij Mobility4all en Stichting Wensambulance Oost-Nederland waren wij in de gelegenheid om een ambulance aan te schaffen. Sponsoren hebben ervoor gezorgd dat ook het financiële gedeelte gedekt werd.


De ambulance zal ingezet worden voor transporten tussen verblijf-plaats cliënt en ziekenhuis vv. Dit alleen als er geen sprake is van een noodsituatie. De bemanning bestaat uit vrijwilligers die een medische achtergrond of opleiding hebben en zich willen inzetten voor de medemens.

Binnen onze humanitaire en sociale dienstverlening past deze ambulance naadloos in de diensten die wij op sociaal gebied verlenen.

Daarnaast heeft de ambulance een certificering voor de A1 klasse. Dit betekent dat het zo is uitgerust en goedgekeurd dat het met vakkundig personeel ingezet kan en mag worden voor spoedeisende doeleinden. De inzet gaat via een al lang bestaande Samaritanus dienst in Târgu Mureș. Zij doen de aanvragen verwerken en de ritplanning.

De doelstelling van de stichting is het waar mogelijk onder-steunen, hetzij financieel dan wel materieel van het door de stichting in samenwerking met de zusterstichting in Târgu Mureș opgezette revalidatiecentrum en alle daar mee ver-bonden of verwante soorten van hulpverlening in de ruimste zin van het woord. Doel is de medemens met een beperking (op welk gebied dan ook) te ondersteunen binnen de mogelijkheden van de organisatie.

Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië

Papenhoeflaan 110 

3421 XT Oudewater

T | 0348-562877

E | blijvendehulp[at]hotmail.com


KvK nummer: 41173749

RSIN nummer: 803491013

Ondersteuning

U kunt het project ondersteunen 

met een donatie:

IBAN: NL71 INGB 0000 0016 52

t.n.v. St. Blijvende hulp/Aktie Perseverenta


Meer informatie:

Zie: Sponsors en Donaties