Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië

Enikő en de kinderen van Fületelke 

Een aantal jaren geleden (2017) hebben we (Derk en Tom) tijdens een bezoek aan Roemenië Enikő ontmoet. Ze is rond de 50 jaar en is weduwe. Haar man overleed toen hun twee dochters nog erg jong waren. Ze was onderwijzeres en leeft al enige jaren van een uitkering, omdat ze wegens haar gezondheid afgekeurd is en daarnaast heeft ze een klein nabestaandenpensioen van haar man.


Ze heeft het naar haar mening toch nog erg goed en wil daarom iets terug doen voor de armste medemensen. Ze hoorde van een groep zigeuners die met hun gezinnen in Fületelke, een naburig dorp, wonen. Hun kleine uitkering wordt voornamelijk besteed aan drank en sigaret-ten. De kinderen krijgen wel wat onderwijs, maar weinig te eten. Dus zonder ontbijt naar school en ’s avonds wat brood of wat pap.

Enikő vertelde ons dat ze 1 keer per week een warme maaltijd voor de kinderen klaarmaakt en brengt. Dan geeft ze ook buiten, als het weer het toelaat les voornamelijk in hygiëne, algemene vorming en leest ze Bijbelse verhalen voor.


Zij vroeg ons of we haar financieel zouden kunnen ondersteunen, door haar leer- en hulpmiddelen te verschaffen en misschien wat onder-steuning in financiën voor een extra warme maaltijd.

We hebben het dorp en de kinderen bezocht en schrokken van de erbarmelijke omstandigheden. Slecht verzorgde en geklede kinderen. 

We waren zo geraakt, enerzijds door de compassie van Enikő, ander-zijds door wat we zagen, dat er een actie is opgezet in Nederland om financiën bij elkaar te krijgen om Enikő te kunnen ondersteunen.

Het heeft geresulteerd in een samenwerking met Enikő waarin wij uit de giften die we van u mogen ontvangen, 1 keer per week warme maal-tijden voor de 25 kinderen kunnen financieren.


Een bevriende arts, Dr. Károly Kovács, onderzoekt de kinderen voor en na de winter en levert, eventueel op onze kosten de benodigde (niet vergoede) medicijnen. Bijgebouw van gemeente mag gebruikt worden voor Enikő en “haar” kinderen.


Dr. Kovács maakt trouwens hele mooie foto’s. 

Kijkt u maar eens op zijn facebookpagina!


De kinderen hebben allemaal een aan hun leeftijd aangepaste kinderbijbel ontvangen en ook beschikt Enikő nu over diverse leer-materialen als potloden, pennen, schriften en papier, kleurplaten, scharen etc. Daarnaast hebben we de kinderen het afgelopen najaar kunnen voorzien van een paar goede nieuwe schoenen en een winter-jas en kan Enikő een beroep doen op het kledingmagazijn met gedo-neerde kleding, wat in Alpha is ondergebracht.

De doelstelling van de stichting is het waar mogelijk onder-steunen, hetzij financieel dan wel materieel van het door de stichting in samenwerking met de zusterstichting in Târgu Mureș opgezette revalidatiecentrum en alle daar mee ver-bonden of verwante soorten van hulpverlening in de ruimste zin van het woord. Doel is de medemens met een beperking (op welk gebied dan ook) te ondersteunen binnen de mogelijkheden van de organisatie.

Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië

Papenhoeflaan 110 

3421 XT Oudewater

T | 0348-562877

E | blijvendehulp[at]hotmail.com


KvK nummer: 41173749

RSIN nummer: 803491013

Ondersteuning

U kunt het project ondersteunen 

met een donatie:

IBAN: NL71 INGB 0000 0016 52

t.n.v. St. Blijvende hulp/Aktie Perseverenta


Meer informatie:

Zie: Sponsors en Donaties