Help mee en doneer:

Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië

Enikő en de kinderen van Fületelke

Een aantal jaren geleden (2017) hebben we (Derk en Tom) tijdens een bezoek aan Roemenië Enikő ontmoet. Ze is nu 55 jaar en is weduwe. Haar man overleed toen hun twee dochters nog erg jong waren. Ze was onderwijzeres en leeft al enige jaren van een uitkering, omdat ze wegens haar gezondheid afgekeurd. Daarnaast heeft ze een klein nabestaandenpensioen van haar man en probeert ze met eten te koken en in te wecken wat bij te verdienen om te voorzien in haar levensonderhoud.


Ze heeft het naar haar mening toch nog erg goed en wil daarom iets terug doen voor de armste medemensen. Ze hoorde van een groep zigeuners die met hun gezinnen in Fületelke, een naburig dorp, wonen. Deze mensen staan niet geregistreerd en kunnen daarom geen aan-spraak maken op sociale voorzieningen. De ouders proberen hier en daar wat geld te verdienen en wat ze hebben wordt voornamelijk besteed aan drank en sigaretten. Geen geweldige situatie voor de kinderen. Zij maar krijgen weinig te eten. Dus zonder ontbijt naar school en ’s avonds wat brood of wat pap. Warme maaltijden krijgen ze niet!

Enikő vertelde ons dat ze 1 keer per week een warme maaltijd voor de kinderen klaarmaakt en brengt. Dan geeft ze ook buiten, als het weer het toelaat les voornamelijk in hygiëne, algemene vorming en leest ze Bijbelse verhalen voor.

Een bijgebouw van gemeente mag gebruikt worden voor Enikő en “haar” kinderen.


Zij vroeg ons of we haar financieel zouden kunnen ondersteunen, door haar leer- en hulpmiddelen te verschaffen en misschien wat onder-steuning in financiën voor een extra warme maaltijd.

We hebben het dorp, de kinderen en een enkele families bezocht en schrokken van de erbarmelijke omstandigheden. Slecht verzorgde en geklede kinderen, slecht onderhouden, kapotte huizen

Geraakt, enerzijds door de compassie van Enikő, anderzijds door wat we zagen, hebben we een actie opgezet in Nederland om financiën bij elkaar te krijgen om haar te kunnen ondersteunen. Het heeft gere-sulteerd in een samenwerking met Enikő waarin wij uit de giften die we van u mogen ontvangen, elke dinsdagmiddag een warme maaltijd voor de 25 kinderen kunnen financieren.


Hoe is het nu?

De thuissituatie is erg erbarmelijk. De winter is inmiddels begonnen. Gelukkig konden we, dankzij een gift, de kinderen weer voorzien van goede nieuwe schoenen waarvoor onze hartelijke dank! Voor kleding kan Enikő een beroep doen op het kledingmagazijn met gedoneerde kleding, wat in Alpha is ondergebracht.

De families leven in een sociaal isolement. Ze komen, zoals gezegd omdat ze niet geregistreerd zijn, niet in aanmerking voor sociale voorzieningen.

Doordat er al ruim 40 jaar geen onderhoud aan de huizen wordt gepleegd wordt de staat van de huizen alleen maar slechter. Kapotte kozijnen en ramen, niet geïsoleerde muren, kapotte daken enz.

Het is helaas vrijwel onmogelijk om toegang tot de families (ouders) te krijgen.


In de 2 jaar corona heeft het onderwijs stilgelegen en zijn er op gepaste afstand wekelijks warme maaltijden bezorgd. De oudste kin-deren zijn inmiddels getrouwd. Ze komen niet meer in aanmerking voor een maaltijd, Wel hebben we besloten voor 2 nieuwe kleine baby’s kleding en voeding te doneren. Voor de oudere kinderen die vertrokken zijn, zijn nieuwe kinderen gekomen.

Sinds kort gaan de kinderen weer af en toe naar school, en is er voor Eniko weer de gelegenheid de kinderen te zien en te spreken. Eniko heeft geconstateerd dat ze door de coronacrisis achterop erg zijn geraakt. Gelukkig is er nu weer de mogelijkheid om de kinderen fysiek te zien en te spreken. Ook heeft ze weer ontmoetingen in het buurtgebouw.


Helaas komen er minder giften binnen waardoor we misschien genoodzaakt zijn de maaltijden te stoppen.


OPROEP: Helaas raken de financiën op en zijn we bang de maaltijd-voorziening eind maart 2023 te moeten stoppen. We hopen dat u bereid bent om eenmalig of maandelijks een gift wilt overmaken naar onze stichting ovv Eniko.

De kosten per kind per maaltijd zijn ongeveer € 5,60. € 140,00 totaal per week.

De doelstelling van de stichting is het waar mogelijk onder-steunen, hetzij financieel dan wel materieel van het door de stichting in samenwerking met de zusterstichting in Târgu Mureș opgezette revalidatiecentrum en alle daar mee ver-bonden of verwante soorten van hulpverlening in de ruimste zin van het woord. Doel is de medemens met een beperking (op welk gebied dan ook) te ondersteunen binnen de mogelijkheden van de organisatie.

Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië

Papenhoeflaan 110

3421 XT Oudewater

T | 0348-562877

E | blijvendehulp[at]hotmail.com


KvK nummer: 41173749

RSIN nummer: 803491013

Ondersteuning

U kunt het project ondersteunen

met een donatie:

IBAN: NL71 INGB 0000 0016 52

t.n.v. St. Blijvende hulp/Aktie Perseverenta


Meer informatie:

Zie: Sponsors en Donaties