Help mee en doneer:

Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië

Over de Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië

Hulp aan Roemenië

Tijdens het bewind van Ceaușescu (1965-1989) leefden veel Roemenen in bittere armoede en was er een groot tekort aan noodzakelijke goederen. Dit leidde uiteindelijk tot een volksopstand in december 1989. Al voor de volksopstand in werden door Geertje van der Heide vanuit Nederland op kleine schaal hulpgoederen Roemenië binnen-gesmokkeld. In 1990, na de eerste vrije verkiezing, kon dit legaal gebeuren. De hulpverlening was toen voornamelijk gericht op arme families.

Hoe het begon

De basis van Stichting Blijvende hulp voor Roemenië ligt bij mevrouw Geertje van der Heide uit Schoonhoven. Zij was al ruim voor de val van Ceaușescu in december 1989 in Roemenië en ervoer aan den lijve wat onderdrukking, armoede, corruptie en communistisch bewind met mensen deed. Zij was in Roemenië (met georganiseerde reizen) om medische redenen, maar raakte al gauw in gesprek met haar behande-laars en hun vrienden.


Dit was voor Geertje de reden om op eigen gelegenheid te gaan en waar mogelijk hulpgoederen mee te nemen. Zij werd hierbij onder-steund door de SDOK (Stichting de Ondergrondse Kerk) die inmiddels al vele contacten hadden in Oost-Europa. Via haar contacten kwam zij bij het gezin Mátyus net buiten Sovata. Landelijke bekendheid kreeg Geertje met haar diverse televisie-interviews om een lans te breken voor een dochter van het gezin, Gyongy, het meisje met de ernstig vergroeide benen. Dit zou uiteindelijk de basis worden voor een stichting.


Na de revolutie (december 1989) is Geertje begonnen met op grotere schaal hulp te verlenen. Vele privépersonen en kleine dorpen zijn op de één of andere manier geholpen. Vaak met wensenlijsten op zak werden in Schoonhoven goederen verzameld en later in Roemenië uitgedeeld. Tot aan 1995 zijn er jaarlijks meerdere grote transporten georganiseerd. Vanaf 1995 (na de uitval van Geertje door ziekte) is de ‘privé’ hulpverlening gestopt en kwam de focus te liggen op het in aanbouw zijnde revalidatiecentrum.

Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië

In die periode werd een snelgroeiend netwerk van hulpverleners opgebouwd. In 1991 is Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië opgericht. Dit was noodzakelijk om een juridische basis te hebben voor het houden van fondswervingscampagnes en acties. De nadruk kwam al snel te liggen op het bouwen en onderhouden van een revalidatiecentrum voor gehandicapte kinderen in Târgu Mureș. Hier-voor werkt de stichting samen met haar Roemeense zuster-organisatie Fundația Transilvană Alpha (Stichting Alpha). Het enige overgebleven project van Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië is op dit moment het onderhoud van en aan het revalidatiecentrum en het eventueel financieel ondersteunen van interne revalidatieprojecten..


Volg ons op facebook!

Kijktip: Uitzending Hier & Nu (NCRV, 1990)

In 1990 werd het werk van Geertje van der Heide onder de aandacht gebracht. Deze uitzending leidde mede tot de oprichting van de Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië.

De doelstelling van de stichting is het waar mogelijk onder-steunen, hetzij financieel dan wel materieel van het door de stichting in samenwerking met de zusterstichting in Târgu Mureș opgezette revalidatiecentrum en alle daar mee ver-bonden of verwante soorten van hulpverlening in de ruimste zin van het woord. Doel is de medemens met een beperking (op welk gebied dan ook) te ondersteunen binnen de mogelijkheden van de organisatie.

Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië

Papenhoeflaan 110

3421 XT Oudewater

T | 0348-562877

E | blijvendehulp[at]hotmail.com


KvK nummer: 41173749

RSIN nummer: 803491013

Ondersteuning

U kunt het project ondersteunen

met een donatie:

IBAN: NL71 INGB 0000 0016 52

t.n.v. St. Blijvende hulp/Aktie Perseverenta


Meer informatie:

Zie: Sponsors en Donaties