Help mee en doneer:

Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië

Perseverența: Hoe het begon

Wat ging aan de bouw vooraf

Door haar activiteiten in Sovata kwam mevrouw Geertje van der Heide  (zie ‘Over de stichting’) in contact met Dr. Alexandru Lupșa. Na vele gesprekken en bezoeken van ons aan Roemenië en Roemenen aan Nederland, is er in overleg met de zusterstichting Fundația Transilvană Alpha in Târgu Mureș een (notarieel) verbond gesloten tot het doen bouwen en onderhouden van een revalidatiecentrum voor kinderen met een beperking in Târgu Mureș.


Bouw van het revalidatiecentrum

De totale bouwkosten waren € 549.395.- Door middel van fonds-wervingscampagnes die werden georganiseerd in 1993, 1997 en 2000 en inzet van vele vrijwillige Nederlandse bouwvakkers is het gelukt om de basis van de infrastructuur te realiseren.

Ruwweg de helft hiervan heeft Stichting Blijvende hulp voor Roemenië in samenwerking met een aantal andere stichtingen in Nederland bij elkaar gebracht en de andere helft door Alpha zelf. Na 10 jaar zweet en tranen van beide zijden hebben we in 2002 het revalidatiecentrum in gebruik genomen.


Opening van het revalidatiecentrum

De officiële opening heeft in september 2003 plaatsgevonden. Op dit moment komen 60 kinderen per dag voor individuele behandeling. Er zijn meer dan 700 cliënten die jaarlijks het centrum bezoeken. Er zijn 45 medewerkers fulltime werkzaam. Dit zijn huishoudelijke hulpen, keukenpersoneel, psychologen, psychiaters, speltherapeuten, fysio-therapeuten, ergotherapeuten, administratie, enz.


Vrijwilligers

Naast deze vaste medewerkers zijn er nog ruim 20 vrijwilligers werk-zaam. Deze zijn werkzaam in het centrum (b.v. als ondersteuning van de professionals), in de magazijnen voor de verdeling en sortering van de hulpgoederen en bij acties en promotieactiviteiten.


Meer informatie over de activiteiten van Alpha: ‘Over Alpha


Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië

Sinds 1998 hebben we de hulpverlening aan particulieren stopgezet om ons volledig te kunnen richten op het revalidatiecentrum. Dit is dan ook ons enige overgebleven project welke wij zo lang als dit mogelijk is zullen ondersteunen. Stichting Blijvende hulp voor Roemenië deed dit tot 2005 in samenwerking met de SDOK.
Het zwaartepunt van Stichting Blijvende hulp voor Roemenië ligt op dit moment op het onderhoud van en aan het revalidatiecentrum en het financieel ondersteunen van interne revalidatieprojecten.


Voor foto's en meer zie www.facebook/blijvendehulpDe doelstelling van de stichting is het waar mogelijk onder-steunen, hetzij financieel dan wel materieel van het door de stichting in samenwerking met de zusterstichting in Târgu Mureș opgezette revalidatiecentrum en alle daar mee ver-bonden of verwante soorten van hulpverlening in de ruimste zin van het woord. Doel is de medemens met een beperking (op welk gebied dan ook) te ondersteunen binnen de mogelijkheden van de organisatie.

Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië

Papenhoeflaan 110

3421 XT Oudewater

T | 0348-562877

E | blijvendehulp[at]hotmail.com


KvK nummer: 41173749

RSIN nummer: 803491013

Ondersteuning

U kunt het project ondersteunen

met een donatie:

IBAN: NL71 INGB 0000 0016 52

t.n.v. St. Blijvende hulp/Aktie Perseverenta


Meer informatie:

Zie: Sponsors en Donaties