Help mee en doneer:

Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië

Renovaties

Dak

Ook wij ontkwamen niet aan corruptie of bedrog gerelateerde omstan-digheden. Met de aanbesteding en monteren van het dak en de dak-bedekking zijn wij overduidelijk ook slachtoffer geworden. Het blijkt dat de dakconstructie niet op de berekende sterkte was gemaakt en dat een groot deel van de dakbedekking (gecoate metalen platen) niet gecoat maar overgeschilderde metalen platen waren. De platen vielen onder garantie maar de werkzaamheden moesten door derden worden uitgevoerd. Dankzij de inzet van een aantal bouwvakkers uit Urk kon e.e.a. zonder noemenswaardige kosten uitgevoerd worden.



Verwarmingsruimte

Bij de totstandkoming van het centrum is gebruik gemaakt van een wat oudere cv-ketel. Deze ketel was afkomstig van een school in Zee-land en na ruim 10 jaar in ons centrum nog enorm veel gas te hebben gebruikt werd het tijd voor modernisering. Reden van ingebruikname in 1997. Er was geen geld voor een andere ketel. Met het herinrichten van de cv-ruimte en het plaatsen van twee aan elkaar gekoppelde moderne cv-ketels met een aanmerkelijk hoger rendement. Na deze renovatie kon deze ruimte in gebruik worden genomen als kleding sorteerruimte. Een mooie volledige betegelde ruimte waar het goed werken is. De ketels en bedieningspanelen zijn achter een separate wand geplaatst.

Gaarkeuken

De bestaande keukeninrichting kwam uit een verzorgingstehuis in Waddinxveen. Naar schatting na totaal meer dan 40 jaar dienst werd het tijd om deze te vervangen en ook naar de huidige infrastructuur te kijken en te moderniseren. In samenspraak met een Nederlandse en Roemeense grootkeukenleverancier is een nieuwe loop-werkroute ingesteld en is alles opnieuw ingericht. De huidige keuken voldoet dan nu ook boven de in Roemenië gestelde eisen.

Therapiebad (1e fase)

Door de toenemende vraag naar hydrotherapie was er noodzaak tot meer kleed- en doucheruimtes. Een naastgelegen behandelkamer werd opgeofferd om dit te realiseren.

Therapiebad (2e fase)

Vanwege bouwtechnische problemen (mede veroorzaakt door seis-mische storingen) moest deze ruimte aangepakt worden. De situatie werd te gevaarlijk. Alle wanden moeste worden vervangen. Dankzij een goede samenwerking met verschillende leveranciers kon dit met behulp van vrijwilligers in een zeer korte tijd gerealiseerd worden. Gelijktijdig is een nieuw modern filtersysteem geïnstalleerd.

Onderhoud betonwerken

Door gebrek aan vlotte stroom van financiële middelen in de 90er jaren is de bouw meerdere keren stilgelegd, met name tijdens de wintermaanden. Dit en toch een sterk vermoeden van corruptie heeft als resultaat gegeven dat al binnen 15 jaar na aanvang bouw betonrot, scheuren en verval zich aandiende. In 2017 hebben we alles qua betonwerk aan de buitenzijde aangepakt. Tot 1,5 meter hoogte is alles grondig schoongemaakt en ontdaan van losse delen, scheuren schoongemaakt en opgevuld en ook de toegangstrappen en het bordes zijn grondig onder handen genomen.

Trappenhuizen

In de 90er jaren was het de normaalste zaak van de wereld dat kozijnen in Roemenië in ijzer met enkel glas uitgevoerd werden. Van een degelijke coating was geen sprake. Een likje verf in de kleur die beschikbaar was en klaar. Het kon dan ook niet uitblijven dat het trappenhuis de koudste plek van het centrum was. Door roestvorming ontstaat er spanning op het glas met als gevolg gesprongen ramen. Uiteindelijk resulteerde het erin dat als het regent, het hele trappen-huis dusdanig nat werd dat het regenwater van de trappen af naar de kelder liep.

In 2019 hebben we besloten om de beide gevels van de trappenhuizen volledig te vervangen door een aluminium kozijnconstructie met thermopane glas.


Vervangen toegangsdeuren multifunctionele ruimte

Deze ruimte met een lengte van 21 meter en een breedte van 4.50 meter bevindt zich over de volle lengte van het gebouw. Bij de nieuw-bouw was gebruik gemaakt van dunne blikken deuren. Deuren die geen enkele vorm van isolatiewaarde hadden. Deze deuren geven toegang tot de leveranciersingang voor de keuken en aan de andere kant van het gebouw toegang tot de bakkerij en de kledingwinkel en kleding sorteerruimtes.

Door de toenemende vraag naar training en begeleiding was het noodzakelijk om deze ruimte – die zich aan de lange zijde van het gebouw bevindt – anders in te richten en geschikt te maken voor multifunctionele ruimtes. Een van de noodzakelijkste aanpassingen waren de grote toegangsdeuren en het vervangen van een glazenwand met deuren naar de patio toe. De glazenwand (ijzer en enkelglas) is vervangen door kunststof kozijnen met thermopane glas. De blikken deuren zijn vervangen door geïsoleerde overheaddeuren met een kleine toegangsdeur. De ruimte zelf beschikt over 3 vouwwanden die de lange ruimte in 3 lokalen kan verdelen.


Aanpassingen kantoorgedeelte

Bij de ingebruikname in 2003 waren de kantoren en gangen bij de administratie voorzien van gekregen tapijttegels. Sommige al met vlekken. In de loop der jaren waren deze zo langzamerhand versleten en verkleurd. In 2019 is besloten om alle kantoren en de gang te voorzien van slijtvast laminaat.



Atrium en kenniscentrum

Met de vervanging van de tapijttegels in de kantoren en de gang is gelijktijdig de ruimte waarin zich Atrium, het donatiekantoor en het kenniscentrum bevinden aangepakt.

Bij het ontwerp en de bouw gerealiseerde ruimtes blijken in het gebruik te klein en niet efficiënt. Na 24 jaar dus tijd voor een aanpak. Nieuwe vloerbedekking in de vorm van laminaat, wanden verwijderd en verplaatst en alles opnieuw geschilderd.




De doelstelling van de stichting is het waar mogelijk onder-steunen, hetzij financieel dan wel materieel van het door de stichting in samenwerking met de zusterstichting in Târgu Mureș opgezette revalidatiecentrum en alle daar mee ver-bonden of verwante soorten van hulpverlening in de ruimste zin van het woord. Doel is de medemens met een beperking (op welk gebied dan ook) te ondersteunen binnen de mogelijkheden van de organisatie.

Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië

Papenhoeflaan 110

3421 XT Oudewater

T | 0348-562877

E | blijvendehulp[at]hotmail.com


KvK nummer: 41173749

RSIN nummer: 803491013

Ondersteuning

U kunt het project ondersteunen

met een donatie:

IBAN: NL71 INGB 0000 0016 52

t.n.v. St. Blijvende hulp/Aktie Perseverenta


Meer informatie:

Zie: Sponsors en Donaties